placeholder
none
Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web

Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen.

Lykke til på eksamen!Velg fylke

none

PrivatistWeb leveres av IST ©